Araba devir işlemleri için gerekli belgeler

Araba Devir İşlemlerinde İstenilen Belgeler

- Kişi işlemi kendisi takip etmiyorsa Vekalet
- Noter satış senedi
- Taşıtlar vergi dairesinden borcu yoktur yazısı
- Trafik ve tescil belegeleri
- Trafik sigortası poliçesi
- Nüfus Cüzdanı, sürücü belgesi asli veya Noter tasdikli örneği.
- Alıcının vergi numarası
- Plakalar TR. rumuzlu değil ise plakalar değişecek

Araba şirket adına kayıtlı ise

- sicil tasdiknamesi
- İmza sirküleri
- Sirket yetkilisi veya vekili

Lütfen düşüncelerinizi yazınız.

resim