Arşiv

Arşiv ‘Trafik Uygulamaları’ Kategorisi

ehliyet

Türk vatandaşları ile ilgili kanunlar ve ikili ve çok taraflı anlaşma hükümleri saklı kalmak üzere yabancı kişiler, dış ülkelerden alınmış, geçerli sürücü belgeleri ile ülkemizde yabancı ve Türk plakalı araçları kullanabilirler.

Ancak turistler ve geçici bir süre için gelenler dışında herhangi bir iş, hizmet ya da eğitim amacıyla ülkemizde bulunan yabancıların ise konsolosluk ya da noter tarafından tercüme edilmiş tasdikli sürücü belgesi örneklerini sürücü belgesi ile birlikte yanlarında bulundurmaları mecburidir. Türk vatandaşları yurda kesin dönüşlerinde, 1 yıl içerisinde sürücü belgelerinin değiştirmedikleri takdirde ,değiştirinceye kadar araç kullanamazlar.

Yabancı Sürücü Belgelerinin Türk Sürücü Belgesine Dönüştürülmesi İçin İstenenler

1-Sürücü belgesinin noterden ya da elçilikten tasdikli tercümesi,
2-Şoförler Derneğinden dosya,
3-Nüfus cüzdanının aslı ve 1 adet fotokopisi (Yabancı uyruklular için ikametgah tezkeresi),
4-3 Adet fotoğraf,
5-Sabıka kaydı (Aslı ) (1 yıl geçerli),
6-Sağlık raporu (Aslı) (Devlet Hastanesi veya özel sağlık kuruluşlarından)(1 yıl geçerli)
7-Kan grubu Belgesi,
8- Yabancı Sürücü Belgesi Aslı (İşlemden sonra iade edilmek üzere),
9- Maliyeden harç Makbuzu (Sürücü Belgesi Sınıfına göre ödenecektir.),
10-Sürücü Belgesi ücreti,

Haz 20th, 2009 | Filed under Trafik Uygulamaları

trafik cezasi

Yanlış ve haksız yere yazıldığı düşünülen bir trafik cezasına itiraz o ilde yeralanTrafik Mahkemesine, bunların bulunmadığı yerlerde ise Sulh Ceza Mahkemesine yapılır.

Haz 20th, 2009 | Filed under Trafik Uygulamaları

ehliyet

2918 Sayılı Trafik Kanununa bağlı yönetmeliğin 83.maddesinde; “Zayi edilen ve yıpranmış olan sürücü belgeleri, sahibinin beyanı esas alınarak bir dilekçe ile müracaatı üzerine, yenisi verilerek değiştirilir” deniliyor.

* Zayiinden yani kayıp sürücü belgesi çıkarmak için istenilen belgeler:

1- Trafik Tescil Şube Müdürlüğüne hitaben dilekçe.
2- Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi (2Adet)
3- 2 Adet vesikalık fotoğraf.
4- .Sürücü Belgesi ücreti.

* Yıpranma ya da kimlik değişikliğinden dolayı sürücü belgesi değişimi.

1-Trafik Tescil Şube Müdürlüğüne hitaben yazılmış dilekçe,
2-Nüfus Cüzdanı fotokopisi ve aslı,
3-.Kimlik değişikliği var ise değişikliği belirtir belge, (Evlenme cüzdanı veya boşanma ilanı fotokopisi)
4-2 Adet fotoğraf,
5-Eski sürücü belgesi,

Haz 16th, 2009 | Filed under Trafik Uygulamaları
resim